PHOTOS BY Z, Thoroughbred Horse Photographer | 2010 Fasig-Tipton Winter Mixed Sale

Courtelis,Kiki,LouiseFT34

Courtelis,Kiki,LouiseFT34

Courtelis,LouiseKikiZ29

Courtelis,LouiseKikiZ29

FTKscenics2-10FT717

FTKscenics2-10FT717

FTKscenics2-10Z47

FTKscenics2-10Z47

FTKscenics2-10Z58

FTKscenics2-10Z58

FTKscenics2-10Z54

FTKscenics2-10Z54

FTKscenics2-10Z59

FTKscenics2-10Z59

FTKscenics2-10Z63

FTKscenics2-10Z63

Galvin,FergusZ67

Galvin,FergusZ67

Hip93FTK2-10Z68

Hip93FTK2-10Z68

Hip93FTK2-10Z82

Hip93FTK2-10Z82

Hip93FTK2-10Z84

Hip93FTK2-10Z84

Hip94FTK2-10FT25

Hip94FTK2-10FT25

Hip94FTK2-10FT13

Hip94FTK2-10FT13

Hip94FTK2-10FT42

Hip94FTK2-10FT42

Hip94FTK2-10FT34

Hip94FTK2-10FT34

Hip94FTK2-10FT70

Hip94FTK2-10FT70

Hip94FTK2-10Z02

Hip94FTK2-10Z02

Hip94FTK2-10Z01

Hip94FTK2-10Z01

Hip94FTK2-10Z09

Hip94FTK2-10Z09