PHOTOS BY Z, Thoroughbred Horse Photographer | 2011 Fasig-Tipton Saratoga Sale

ZitoN,DerekBoZ282

ZitoN,DerekBoZ282

ZarooniM,MaktoumMZ21

ZarooniM,MaktoumMZ21

ZarooniM,FergusonJZ28

ZarooniM,FergusonJZ28

Young,SteveZ45

Young,SteveZ45

WhitneyMLZ07

WhitneyMLZ07

WhitneyMLZ00

WhitneyMLZ00

Welkerb,MorrisSZMK46

Welkerb,MorrisSZMK46

WeberCMcDonaldRZMK83

WeberCMcDonaldRZMK83

Webber,CharlotteZ86

Webber,CharlotteZ86

Walden,EliotZ15

Walden,EliotZ15

VirtualStableZ213

VirtualStableZ213

VirtualstableFTK54

VirtualstableFTK54

VirtualStableFTK51

VirtualStableFTK51

Violette,RickZ84

Violette,RickZ84

VanMeterTomFTK65

VanMeterTomFTK65

VanMeterT,GentryOZ69

VanMeterT,GentryOZ69

TurbulentDescentZ6

TurbulentDescentZ6

TurbulentDescentZ5

TurbulentDescentZ5

TurbulentDescentZ4

TurbulentDescentZ4

TurbulentDescentZ3

TurbulentDescentZ3