Steve Assmussen, 2012 Keeneland Fall Meet

Steve Assmussen, 2012 Keeneland Fall Meet

Wayne Catalano, 2012 Keeneland Fall Meet

Wayne Catalano, 2012 Keeneland Fall Meet

Charlie LoPresti, 2012 Keeneland Fall Meet

Charlie LoPresti, 2012 Keeneland Fall Meet

Wayne Lukas, 2012 Keeneland Fall Meet

Wayne Lukas, 2012 Keeneland Fall Meet

Wayne Lukas, 2012 Keeneland Fall Meet

Wayne Lukas, 2012 Keeneland Fall Meet

Ken McPeek, 2012 Keeneland Fall Meet

Ken McPeek, 2012 Keeneland Fall Meet

Carl Nafzger, 2012 Sycamore, 2012 Fall Meet

Carl Nafzger, 2012 Sycamore,  2012 Fall Meet

Charlie LoPresti, 2012 Keeneland Fall Meet

Charlie LoPresti, 2012 Keeneland Fall Meet

Wayne Catalano, 2012 Keeneland Fall Meet

Wayne Catalano, 2012 Keeneland Fall Meet

Wayne Catalano, 2012 Keeneland Fall Meet

Wayne Catalano, 2012 Keeneland Fall Meet

Dale Romans, 2012 Keeneland Fall Meet

Dale Romans, 2012 Keeneland Fall Meet

Ken Ramsey, 2012 Keeneland Fall Meet

Ken Ramsey, 2012 Keeneland Fall Meet

Ken Ramsey, 2012 Keeneland Fall Meet

Ken Ramsey, 2012 Keeneland Fall Meet

Ken Ramsey, 2012 Keeneland Fall Meet

Ken Ramsey, 2012 Keeneland Fall Meet

Ken Ramsey, 2012 Keeneland Fall Meet

Ken Ramsey, 2012 Keeneland Fall Meet

Ken Ramsey, 2012 Keeneland Fall Meet

Ken Ramsey, 2012 Keeneland Fall Meet

Ken Ramsey, 2012 Keeneland Fall Meet

Ken Ramsey, 2012 Keeneland Fall Meet